Kahoot! -ett vitaminpiller i undervisningen

Alla vill vi ha upp energin i klassrummet vid den här tiden på året. Kahoot! har blivit ett omåttligt populärt verktyg för att göra snabba, lustfyllda kunskapsquiz och exittickets, även i svenska skolan.

Filmen är på engelska


Kahoot! är ett gratisverktyg som kan användas både för att starta upp och avsluta ett kunskapsområde, men också som ett kul inslag på en fest eller konferens. Verktyget består av tre olika delar: Diskussion, quiz och enkät, vilka är tänkta att användas pedagogiskt olika:

  • Discussion består av en enda fråga där man anger ett antal svarsalternativ. T ex kan man för att få igång en diskussion ställa frågan, sedan argumentera och diskutera för att sedan se om attityderna förändrats.
  • Survey/Enkät där man kan ställa flera frågor med enkla svarsalternativ.
  • Och det vanligaste: Quiz.
Det finns en uppsjö av användarproducerade quizzer på en mängd olika språk. Kvaliteten växlar, men det är mycket lätt att kopiera ett quiz och modifiera det för egen räkning. Det finns också flera “quiz-kollektiv”, bl a Nutidsfrågor med Kahoot! på Facebook, dit man kan ansluta sig och göra quiz tillsammans. Läraren anpassar själv innehållet i sin Kahoot! till det behandlade centrala innehållet och till gruppen.


Det är mycket lätt att göra sitt eget quiz från scratch: Det som är svårast är att formulera sina frågor och alternativ på ett klokt sätt. Antalet tecken är begränsat, men det kan vara en fördel. Bilder, och videos från YouTube, kan läggas till från datorn. Värt att tänka på är att bilderna bör ha ganska hög upplösning för att fungera bra på storbildsprojektor (och naturligtvis använder vi bara eget eller fritt material). Matematiska symboler och specialtecken finns att infoga och en lättmanövrerad FAQ-sida och möjlighet att ställa frågor i ett supportforum finns, där kommunikationsspråket är engelska. Det finns även en hel del filmer på YouTube, bl a ett par fantastiskt fina filmer där svenska grundskolebarn spelat in tutorials för sina kamrater och lärare. :-)

Kahoot! kan användas från både mobiltelefon, surfplatta och dator. Till de förra finns appar att ladda ner, men det fungerar utmärkt att spela från webbläsaren. Eleven loggar in med en unik quiz-kod, väljer själv sitt användarnamn (Det finns en möjlighet att “slänga ut” olämpliga sådana) och får sedan svarsalternativen som färgfält med symboler på sin device. Själv tycker jag det är snabbast att spela från min telefon med touchskärm.  Det finns ett tidselement som ibland vissa elever upplever som stressande, men efter varje fråga kan man i lugn och ro pausa, titta på hur svaren fördelat sig mellan alternativen och lägga till mer information och diskutera eventuella missuppfattningar, innan man fortsätter till topplistan.


Topplistan visar de 5 som svarat rätt snabbast, men varje spelare får besked om sin placering på sin egen enhet. Den som klättrat flest placeringar visas också på skärmen. När spelet är slut visas den slutgiltiga vinnarens poäng, samt hur många frågor denne besvarat korrekt. Sedan har eleverna möjlighet att ge en snabb feedback till läraren om quizets kvalitet och vilket humör de nu är på. Därefter kan samtligas resultat sparas ner till datorn eller direkt till Google Drive. Det gör Kahoot! mycket användbart för kunskapsuppföljning, eftersom man kan följa upp om någon fråga verkar ha varit för svår, eller någon elev inte verkar ha hängt med.


Eleverna kan också skapa egna quiz genom att registrera konton. E-post måste anges, och elever anger också sina födelsedata samt skola. Mina elever har t ex berättat att de gjort kahooter som de spelar tillsammans via Skype för att plugga till prov. Det finns ett “Under 16”-konto, vilket begränsar elevens möjlighet att publicera sina quiz. Det är också mycket populärt att tävla via videolänk (Hangout, Skype eller liknande) och klasser tävlar ibland i olika tidszoner.


Det finns ingen övre gräns för antalet samtidiga spelare. Det största antalet som hittills spelat samma quiz samtidigt är ca 1800 personer. Däremot begränsas spelet av uppkopplingskvaliteten. Därför rekommenderar man att man vid större samlingar (föreläsningar och liknande) ansluter datorn direkt till nätet via kabel.

Sammanfattningsvis kan man säga att Kahoot! är ett lekfullt sätt att befästa, repetera och introducera kunskap, ta tempen på klassen och starta diskussioner. Verktyget är enkelt att hantera, men samtidigt så flexibelt att det snarare är lärarens fantasi som sätter gränser. Ett litet glädjepiller!

1
10
Användarvänlighet- lärare


Användarvänlighet- elev


Lätt-tillgänglighet


Fun-factor


Inlärningsnytta
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lärarrummet - Skapa gruppkänsla med nya elever

Föräldramötet - Krypin för studier

Elevrådet - Redo för skolstart?