Elevrådet - Lite jävlar anamma gör ingen skada!

Vad är det som gör att vissa lyckas bättre, blir bättre snabbare och når sina mål? Är det intelligens, tur eller talang? Nej, det är jävlar anamma!

Man har forskat på människors intelligens i flera hundra år och konstruerat olika test för att gradera hur smarta människor är. Oftast har det logisk-matematiska tänkandet setts som mer värt än till exempel social förmåga eller förmågan att skapa vackra saker, kanske för att det har varit naturvetenskapligt skolade forskare som ofta utfört studierna. Och en del av detta lever kvar. Fortfarande hör man ibland att NA är en plugglinje som man måste vara smart för att klara, eller att ES är ett flumprogram, eller att yrkesprogram "bara" ger en ett jobb efter gymnasieexamen.

Men för några år sedan började forskarna istället titta på vad som gjorde vissa mer framgångsrika än andra inom olika områden. En ledande forskare på området är Angela Duckworth. Hon var lärare och ville veta vad som gjorde att vissa elever lyckades bättre än andra, fast de verkade ha samma yttre förutsättningar.


Hon och hennes team jämförde bland annat IQ (intelligenskvot; ett mått på hur smart man är) hos olika personer och fann att ja, några av dessa framgångsrika elever hade hög IQ, men de allra flesta var normalsmarta. En del av dem hade dessutom trots stora motgångar och svårigheter nått väldigt bra resultat, medan vissa som var smartare, och därför kanske borde klara sig bättre i skolan, bara gjorde mediokra resultat. Så om det inte var intelligens som var den gemensamma framgångsfaktorn - vad var det då?

Redan lite tidigare hade en psykolog som heter Carol Dweck forskat på vad som motiverar människor. Hon fann att man kan dela upp personer i två grupper: De som har ett stelnat tankesätt och de som har ett dynamiskt tankesätt. De som har ett stelnat tankesätt tänker att skicklighet avgörs av talang; det är något man är född med. Man är som man är och man kan inte ändra sin personlighet.

De som har ett dynamiskt tankesätt tänker i stället att man kan förändras och att man kan bli riktigt bra på saker om man bara jobbar på dem tillräckligt. Man är inte samma person idag som igår och likaväl som man kan ändra åsikt kan man också ändra andra saker i sin person. Om man jobbar på det.

Nu är ju saker sällan så svarta eller vita. Alla är lite stelnade och lite dynamiska i olika situationer, och vi har olika mycket driv och jävlar anamma inför vissa saker. Till exempel kan vissa slita i timmar i ösregn på fotbollsplanen för att lägga den perfekta straffen, men ger upp direkt om de ska räkna ut ett tal med fler än två siffror i huvudet. Eller tvärtom.

Angela Duckworth och Carol Dwecks forskning visar sig höra ihop. I båda fallen handlar inte motivationen om hur smart man är utan om hur man tänker. Deras forskning lär oss att det handlar om att dels vara motiverad och tro att man kan bli bättre på saker och dels att inte ge upp och jobba för sitt mål. Det är motivation och ansträngning som är framgångsfaktorerna. Det är dynamiskt tänkesätt och jävlar anamma, eller som Duckworth och Dweck kallar det: growth mindset och grit, som gör att man lyckas!

Så har du jävlar anamma så det räcker? Läs nästa inlägg för att lära dig mer om hur du kan förändra ditt tankesätt!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Inspelningsverktyg till ChromeBook

Lärarrummet - Skapa gruppkänsla med nya elever

Äntligen är vikariepärmen färdig!