Lärarrummet - Skapa gruppkänsla med nya elever

En av de viktigaste faktorerna för lyckad undervisning är relationer. Då talar man ofta om relationen mellan lärare och elev, men de flesta relationerna i ett klassrum är de mellan elever. Hur skapar man snabbt ett gott klimat i ett klassrum. I det här inlägget delar jag mina erfarenheter kring detta.

Varför blir det så olika stämning i olika klasser? Hur kan man påskynda gruppdynamiken i en klass så den goda stämningen infinner sig snabbare? Och hur i hela friden ska man hinna med att göra samarbetsövningar och om man inte är bra på det; hur gör man då?!

Som lärare är du ledare i ditt klassrum och ansvarig för att skapa en grupp där varje individ kan utvecklas maximalt. Det innebär inte att DU ska utveckla varje individ maximalt, utan att du ska skapa förutsättningarna för att varje individ ska känna sig trygg, motiverad och involverad i sitt eget och gruppens kollektiva lärande för att kunna utveckla sig själv. Det är en intressant paradox att i en tid där arbetslivet hyllar samarbetsförmåga och kolaborativt arbete fokuserar vi fortfarande i hög grad på individens utveckling.

Grupp-process är komplex och det finns många olika teorier om hur grupper fungerar. Detta var inget som berördes under min lärarutbildning, direkt. Tack vare mitt "andra liv" som scoutledare och ledarutbildare har jag fått möjlighet att studera grupp-processer på ett djupare plan. En forskare som jag känner förtroende för, och vars forskningsresultat jag känner igen från min klassrumserfarenhet är Susan Wheelan. Hennes modell Integrative Model of Group Development (IMGD) ger en lätt greppbar bild av hur grupper vanligtvis utvecklas och varför.

I Scouternas bok för gymnasieåldern Våga utmana har jag sammanfattat IMGD på ett enkelt och överskådligt sätt.

Så var är de praktiska råden då? Jo, här kommer de!

Ashs-students-talking
http://www.phototek.co.nz/

Lås dörren till klassrummet!

Ge inte eleverna tillgång till klassrummet innan lektionen börjar. Då kommer de att boa in sig och du förlorar ett fantastiskt tillfälle att möta varje elev. Själv börjar jag varje lektion de första veckorna med att hälsa, oftast i hand, med varje elev, repetera deras namn, se varje elev i ögonen och fråga dem om de är förberedda för undervisningen genom att ha sin personliga utrustning med sig.

Placera alltid eleverna

Åtminstone under den första tiden kommer eleverna naturligt att söka sig till dem som de känner sig tryggast med, det vill säga sådana som de redan känner. Vissa elever har också högre "status" och samlar delar av gruppen vilket kan prägla klassen, i bästa fall på ett mycket positivt sätt. Det innebär att klassen redan från början riskerar att få "klickar" som gör det svårare att skapa nya gemenskaper.

Variera placeringarna

Under de första veckorna byt placering varje lektion. På detta sätt får eleverna hela tiden träffa och arbeta med nya kompisar, vilket gör att de lär känna varandra snabbare. Tryck upp och plasta in namnlappar som du kan lägga ut (mer eller mindre) slumpvis innan eleverna kommer in i klassrummet.

Se till att eleverna hälsar på varandra

Det låter lite knäppt, men ganska ofta hälsar eleverna på dem de känner, men hälsar inte på resten av klassen, så börja gärna varje lektion de första två veckorna med att låta eleverna hälsa på sin(a) bänkkamrat(er) på ett strukturerat sätt. I språkundervisning är det ett bra tillfälle att repetera artighetsfraser.

Börja varje lektion med en samarbetsuppgift att lösa med bänkkamrat(erna)

Ett matematiskt problem, definiera ett begrepp, hitta 5 fel i en bild eller stavfel i en text... Ge eleverna tre minuter att kommunicera med varandra kring uppgiften och be dem sedan jämföra sitt svar med de som sitter närmast. Du har på 5 minuter utvecklat ett flertal relationer och du behöver inte kolla "rätt svar", utan ställ istället frågan: "Är det något ni undrar över innan vi kör igång resten av lektionen?" Finns det undringar över lösningen på "problemet" kommer det att komma upp då.

Gör eleverna gemensamt ansvariga för inlärningen

Var tydlig med dina förväntningar på eleverna i klassrummet och var konsekvent. Själv använder jag mig av Tyler Hesters Classroom Expectations (i bearbetad form) som jag presenterar redan första lektionen. Jag visar eleverna sätt att lära tillsammans och låter dem ofta hjälpas åt att skapa instuderingsfrågor, skapa flashcards tillsammans och jämföra sina anteckningar. Om någon är borta får någon annan i uppdrag att förmedla lektionens innehåll och material till denna.

Om elever råkar glömma sig och pratar för högt, pillar på sin telefon, går runt eller inte har med sig sina saker så pratar jag med den eleven i enrum för att hitta orsaken till att den inte förmått att leva upp till mina förväntningar. Ett utmärkt verktyg att använda är ZeroNoiseClassroom, ett tillägg till Chrome, som du kan använda för att tydligt tidsätta lektionens olika aktiviteter och som påminner eleverna om att hålla ner volymen. Jag påminner regelbundet eleverna om vårt gemensamma ansvar för vår arbetsmiljö.

Snabba grupputvecklande aktiviteter utanför klassrumsdörren för nya klasser

Be eleverna att ställa upp sig i alfabetisk ordning. De måste prata med varandra och ta reda på vad de andra heter för att lösa uppgiften. Fungerar åtminstone två gånger (för- och efternamn) och kan kollas mot klasslistan. Du har också automatiskt kollat närvaron.

Be eleverna ställa sig i åldersordning - men var tydlig med om du vill ha yngst först eller sist.

Be eleverna ställa sig i ordning efter hur lång tid det tar för dem att ta sig till skolan. Då får de tillfälle att tala med varandra om var någonstans de bor.

Ta in eleverna i klassrummet i små grupper efter kategori
- De som fyller år i januari, februari, mars, osv
- Hundägare, kattägare, råttägare, hästägare osv
- De som gillar/inte gillar tandläkaren, att sjunga, prata framför grupp, läsa böcker, osv
Du får mer personlig information om eleverna och de hittar personer som de har något gemensamt med.

Det finns massor av olika små saker som du kan göra för att utveckla relationerna i gruppen och skapa trygghet och god stämning. Bjud gärna på dina egna förslag i kommentarerna!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Inspelningsverktyg till ChromeBook

Äntligen är vikariepärmen färdig!