torsdag 17 december 2015

Kahoot! -ett vitaminpiller i undervisningen

Alla vill vi ha upp energin i klassrummet vid den här tiden på året. Kahoot! har blivit ett omåttligt populärt verktyg för att göra snabba, lustfyllda kunskapsquiz och exittickets, även i svenska skolan.

Filmen är på engelska


Kahoot! är ett gratisverktyg som kan användas både för att starta upp och avsluta ett kunskapsområde, men också som ett kul inslag på en fest eller konferens. Verktyget består av tre olika delar: Diskussion, quiz och enkät, vilka är tänkta att användas pedagogiskt olika:

  • Discussion består av en enda fråga där man anger ett antal svarsalternativ. T ex kan man för att få igång en diskussion ställa frågan, sedan argumentera och diskutera för att sedan se om attityderna förändrats.
  • Survey/Enkät där man kan ställa flera frågor med enkla svarsalternativ.
  • Och det vanligaste: Quiz.
Det finns en uppsjö av användarproducerade quizzer på en mängd olika språk. Kvaliteten växlar, men det är mycket lätt att kopiera ett quiz och modifiera det för egen räkning. Det finns också flera “quiz-kollektiv”, bl a Nutidsfrågor med Kahoot! på Facebook, dit man kan ansluta sig och göra quiz tillsammans. Läraren anpassar själv innehållet i sin Kahoot! till det behandlade centrala innehållet och till gruppen.


Det är mycket lätt att göra sitt eget quiz från scratch: Det som är svårast är att formulera sina frågor och alternativ på ett klokt sätt. Antalet tecken är begränsat, men det kan vara en fördel. Bilder, och videos från YouTube, kan läggas till från datorn. Värt att tänka på är att bilderna bör ha ganska hög upplösning för att fungera bra på storbildsprojektor (och naturligtvis använder vi bara eget eller fritt material). Matematiska symboler och specialtecken finns att infoga och en lättmanövrerad FAQ-sida och möjlighet att ställa frågor i ett supportforum finns, där kommunikationsspråket är engelska. Det finns även en hel del filmer på YouTube, bl a ett par fantastiskt fina filmer där svenska grundskolebarn spelat in tutorials för sina kamrater och lärare. :-)

Kahoot! kan användas från både mobiltelefon, surfplatta och dator. Till de förra finns appar att ladda ner, men det fungerar utmärkt att spela från webbläsaren. Eleven loggar in med en unik quiz-kod, väljer själv sitt användarnamn (Det finns en möjlighet att “slänga ut” olämpliga sådana) och får sedan svarsalternativen som färgfält med symboler på sin device. Själv tycker jag det är snabbast att spela från min telefon med touchskärm.  Det finns ett tidselement som ibland vissa elever upplever som stressande, men efter varje fråga kan man i lugn och ro pausa, titta på hur svaren fördelat sig mellan alternativen och lägga till mer information och diskutera eventuella missuppfattningar, innan man fortsätter till topplistan.


Topplistan visar de 5 som svarat rätt snabbast, men varje spelare får besked om sin placering på sin egen enhet. Den som klättrat flest placeringar visas också på skärmen. När spelet är slut visas den slutgiltiga vinnarens poäng, samt hur många frågor denne besvarat korrekt. Sedan har eleverna möjlighet att ge en snabb feedback till läraren om quizets kvalitet och vilket humör de nu är på. Därefter kan samtligas resultat sparas ner till datorn eller direkt till Google Drive. Det gör Kahoot! mycket användbart för kunskapsuppföljning, eftersom man kan följa upp om någon fråga verkar ha varit för svår, eller någon elev inte verkar ha hängt med.


Eleverna kan också skapa egna quiz genom att registrera konton. E-post måste anges, och elever anger också sina födelsedata samt skola. Mina elever har t ex berättat att de gjort kahooter som de spelar tillsammans via Skype för att plugga till prov. Det finns ett “Under 16”-konto, vilket begränsar elevens möjlighet att publicera sina quiz. Det är också mycket populärt att tävla via videolänk (Hangout, Skype eller liknande) och klasser tävlar ibland i olika tidszoner.


Det finns ingen övre gräns för antalet samtidiga spelare. Det största antalet som hittills spelat samma quiz samtidigt är ca 1800 personer. Däremot begränsas spelet av uppkopplingskvaliteten. Därför rekommenderar man att man vid större samlingar (föreläsningar och liknande) ansluter datorn direkt till nätet via kabel.

Sammanfattningsvis kan man säga att Kahoot! är ett lekfullt sätt att befästa, repetera och introducera kunskap, ta tempen på klassen och starta diskussioner. Verktyget är enkelt att hantera, men samtidigt så flexibelt att det snarare är lärarens fantasi som sätter gränser. Ett litet glädjepiller!

1
10
Användarvänlighet- lärare


Användarvänlighet- elev


Lätt-tillgänglighet


Fun-factor


Inlärningsnytta
tisdag 1 december 2015

Julkalender 2015

Det är klart vi ska ha en julkalender! Här blandas små språkligheter, högt och lågt. Varje dag kommer jag att publicera en ny "lucka".  Försök att klura ut varför jag valt just den! Kommentera gärna och gissa vilt!


måndag 30 november 2015

Memrise

Memrise säger sig bygga på modern forskning kring inlärning och tränar ord- och begreppförståelse. Programmat kan användas både för att träna främmande språk, ämnesspecifika begrepp och synonymer. Memrise tillför ett tävlingsmoment till det annars monotona “gnuggandet” av begrepp och glosor. Varje begrepp tränas på flera olika sätt och programmet tränar 5 ord i taget och de ord man missar kommer tillbaka så många gånger det behövs.Läraren kan skapa en kurs och lägga in “levels” bestående av begrepp, men kan också lägga till video, bild eller ljudfil som förstärkning. Själv brukar jag lägga till någon typ av media som förstärker det vi gått igenom på lektionen; ofta ett klipp från en nyhetssida, ett kul youtube-klipp som ger en annan synvinkel på det vi läser om, före veckans glosläxa. Sedan delar jag länken till klippet med eleven som sedan själv klickar sig vidare till nästa nivå.

Det är enormt lätt att lägga in glosorna, antingen en eller en, eller genom att kopiera in från ett kalkylblad. Inspelningsverktyget är intuitivt, och lätthanterat när man väl lagt till kolumnen “audio”. (Instruktion finns i hjälpforumet)
Eleven kan tävla mot sig själv och mot andra som jobbar med samma “kurs”. Eleven kan också skapa egna listor och “memes”, bildassociationer för att komma ihåg orden bättre. Det finns också massor av färdiga “kurser” att välja mellan. Det är användaren som skapar och anpassar innehållet, som inte ger någon möjlighet för läraren att formativ feedback eller bedömning. Man kan inte kommunicera inom systemet, men man kan “följa” andra användare.

Först presenteras fem ord, definition/översättning och eventuell inläsning. Sedan upprepas samma fem ord och eleven får välja mellan olika definitioner, och efter det ska man skriva ordet själv. Med jämna mellanrum repeteras ord som presenteras tidigare. Du kan ange alternativa definitioner, men eleven måste ange exakt stavning, vilket begränsar användbarheten för elever med dyslexi. Det finns också ett tidtagningselement som vissa elever upplever som stressande.
Memrise kostar ingenting att använda. Det finns en “pro”-version, men det enda den tillför är egentligen mer statistik över hur många försök det tar att lära sig ordet. Memrise säger själva i sitt forum att “pro-knappen” mest sitter där för att testa efterfrågan på programmet. Registreringen är enkel: Du registerar ett användarnamn, en e-postadress och ett lösenord ELLER så loggar du in med ditt Google eller Facebook-konto. Det är också lätt för läraren att skapa grupper som du kan använda för att dela dina egna och andras kurser till eleverna, som ansluter sig genom att du antingen skickar dem en länk, eller att du direktansluter dem genom att ange deras e-postadresser.

Memrise har fungerat väl i alla testade webb-läsare, på både Mac och PC. Det finns appar till både IOS och Android, och om du sätter en påminnelse så talar telefonen om för dig när det är dags att träna och hur länge. Dock kan du bara skapa och redigera kurser från datorn. Hjälpfunktioner finns på engelska, och om man googlar så finns det också gott om instruktionsfilmer.

Sammanfattningsvis är Memrise ett verktyg för inlärning och repetition av enkla fakta, ord och begrepp. Det är ett verktyg som ger eleven möjlighet att självständigt träna och utveckla framför allt sitt ordförråd. Det är ett ohyggligt prisvärt verktyg, med ett enkelt spelupplägg och tävlingsmoment som passar många elever.


1
10
Användarvänlighet - lärare


Användarvänlighet - elev


Tillgänglighet (plattformar)


Fun-factor


Inlärningsnytta


(Den här recensionen utgår från Skolverkets checklista för kvalitetssäkring av digitala hjälpmedel)

söndag 20 september 2015

Rätta digitalt med Highlight Tool

Efter att ha varit bortskämd med de fantastiska rättningsverktygen i Edmodo känns det angeläget att hitta smidiga sätt att rätta digitalt även i Google Documents. Det bästa jag hittat hittills är tillägget Highlight Tool.


Lägg till tillägg

Google Drives ordbehandlingsverktyg innehåller det mest basala, men när man använder webb-läsaren Chrome finns det också många tillägg som är intressanta ur pedagogisk synpunkt.  Tilläggen är insticks-appar som ökar funktionaliteten hos Drive-delarna. Jag kommer att beskriva och recensera flera av dessa i andra inlägg.

Många använder färgöverstrykningar för att rätta i Google Docs. Det kräver en hel del klickande, särskilt om man vill använda olika färger. Highlight Tool är ett verktyg som kategoriserar dina färgöverstrykningar. Du kan lätt byta mellan de olika färgerna genom att markera text och så klicka på den önskade färgen/kategorin i fönstret till höger på skärmen.

Lägg till egna färger

Du kan lätt lägga till nya och redigera dina olika highlights, t ex "A-, C-, E-kvaliteter", "tid, tendens, närhet", "ethos, pathos, logos" och så vidare. Jag lekte med flera idéer innan Carmen Winding och Josephine Ståhl publicerade en "rättningsnyckel" i gruppen Svensklärarna på Facebook. Där hade de gjort en färgkodad nyckel till eleverna för att de skulle kunna avkoda sina lärarers färgöverstrykningar. Denna använde jag till mina Highlights. 

När jag sedan rättade elevernas digitala referat kan jag sedan lätt samla alla överstrykningarna genom att exportera dem. Då skapas ett nytt dokument, där jag också kan skriva en formativ kommentar till eleven. Och kanske infoga en matris.


Jag inser att den här funktionen är ett vansinnigt smidigt studieverktyg för att kunna ta ut det viktigaste ur en större textmassa, eller helt enkelt samla citat. Man kan t ex samla alla stilfigurer ur en text, eller alla riktigt snygga formuleringar, likväl som man samlar på misstag!