Rätta digitalt med Highlight Tool

Efter att ha varit bortskämd med de fantastiska rättningsverktygen i Edmodo känns det angeläget att hitta smidiga sätt att rätta digitalt även i Google Documents. Det bästa jag hittat hittills är tillägget Highlight Tool.


Lägg till tillägg

Google Drives ordbehandlingsverktyg innehåller det mest basala, men när man använder webb-läsaren Chrome finns det också många tillägg som är intressanta ur pedagogisk synpunkt.  Tilläggen är insticks-appar som ökar funktionaliteten hos Drive-delarna. Jag kommer att beskriva och recensera flera av dessa i andra inlägg.

Många använder färgöverstrykningar för att rätta i Google Docs. Det kräver en hel del klickande, särskilt om man vill använda olika färger. Highlight Tool är ett verktyg som kategoriserar dina färgöverstrykningar. Du kan lätt byta mellan de olika färgerna genom att markera text och så klicka på den önskade färgen/kategorin i fönstret till höger på skärmen.

Lägg till egna färger

Du kan lätt lägga till nya och redigera dina olika highlights, t ex "A-, C-, E-kvaliteter", "tid, tendens, närhet", "ethos, pathos, logos" och så vidare. Jag lekte med flera idéer innan Carmen Winding och Josephine Ståhl publicerade en "rättningsnyckel" i gruppen Svensklärarna på Facebook. Där hade de gjort en färgkodad nyckel till eleverna för att de skulle kunna avkoda sina lärarers färgöverstrykningar. Denna använde jag till mina Highlights. 

När jag sedan rättade elevernas digitala referat kan jag sedan lätt samla alla överstrykningarna genom att exportera dem. Då skapas ett nytt dokument, där jag också kan skriva en formativ kommentar till eleven. Och kanske infoga en matris.


Jag inser att den här funktionen är ett vansinnigt smidigt studieverktyg för att kunna ta ut det viktigaste ur en större textmassa, eller helt enkelt samla citat. Man kan t ex samla alla stilfigurer ur en text, eller alla riktigt snygga formuleringar, likväl som man samlar på misstag!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Inspelningsverktyg till ChromeBook

Lärarrummet - Skapa gruppkänsla med nya elever

Äntligen är vikariepärmen färdig!